გრაგნილი (საეკლესიო-სამეცნიერო კრებული)

გამომცემელი The Publishing House of Tbilisi Theological Academy and Seminary
ISSN 2233-3975
E-ISSN 2233-3975
მიმდინარე გამოცემა ტომ. 2 (2014)
გამოქვეყნებული 2014-03-30
სრული გამოცემა

ყოველწლიური სერიული გამოცემა „გრაგნილი“ არის საეკლესიო-სამეცნიერო და საღვთისმეტყველო მიმართულების სტატიათა კრებული, რომელშიც იბეჭდება თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პედაგოგების, დოქტორანტებისა და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტთა ნაშრომები. კრებულისათვის მზადდება ძველი ქართული საეკლესიო მწერლობის მნიშვნელოვანი ძეგლები: გამოუცემელი თხზულებების კრიტიკულად  დადგენილი ტექსტები და მათი ფილოლოგიური და საღვთისმეტყველო კვლევები. აქედან გამომდინარე, კრებული განკუთვნილია როგორც კონკრეტული მიმართულების სპეციალისტებისა და ძველი ქართული საეკლესიო მწერლობით დაინტერესებული მკითხველისათვის, ასევე – სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სტუდენტთათვის.