თეოლოგიის, ფილოლოგიისა და პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე

თეოლოგიისა და ფილოლოგიის დოქტორი, დეკანოზი ბიძინა გუნია, თეოლოგიისა და ისტორიის დოქტორი, დეკანოზი გიორგი გუგუშვილი

თეოლოგიის დოქტორი, არქიდიაკონი დემეტრე დავითაშვილი

ისტორიის დოქტორი, დეკანოზი თეიმურაზ თათარაშვილი

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ლელა ხაჩიძე

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის უცხოელი წევრი, ფილოლოგიის დოქტორი ბერნარ უტიე (სამეცნიერო კვლევათა სახელმწიფო ცენტრი, საფრანგეთი)

მაია ახვლედიანი (ინგლისურ ენაზე თარგმნილი ტექსტების პასუხისმგებელი)