წინასწარმეტყველი იონა ძველი აღთქმის პროფეტიზმი, წინასწარმეტყველი იონა

Main Article Content

ირაკლი ორჟონია

ანოტაცია

წინამდებარე სტატიაში შემოკრებილია ადრეული პერიოდის საეკლესიო მოძღვართა და ახალი დროის, კერძოდ, მე-19-20 საუკუნეების მკვლევართა კომენტარები იონა წინასწარმეტყველის წიგნზე. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია წინასწარმეტყველებათა იმ მონაკვეთებზე, რომლებიც ეხება მესიის მოსვლის წინაუწყებას.

გამოქვეყნებული: Mar 30, 2014

Article Details

გამოცემა
სექცია
Articles