ნათლისღების წეს-განგების ბერძნულ-ქართული რედაქციები

Main Article Content

გიორგი ჯულაყიძე

ანოტაცია

წინამდებარე სტატიაში განხილულია კურთხევანში შესული ნათლისღების წეს-განგების ძველი ქართული ტექსტები სხვადასხვა რედაქციებისა. ეს რედაქციები შედარებულია ერთმანეთთან და გამოვლენილია მათ შორის არსებული სხვაობანი; ასევე, განსაზღვრულია ქართული რედაქციების მიმართება ბერძნულ ორიგინალთან. ეს ყველაფერი არის საწინდარი უმნიშვნელოვანესი წესის - ნათლისღების განგების გამართული ტექსტის დადგენისა და შემდგომში საღვთისმსახურო პრაქტიკაში მისი დამკვიდრებისა.

გამოქვეყნებული: Mar 30, 2014

Article Details

გამოცემა
სექცია
Articles