წმინდა სოფრონ იერუსალიმელის ნათლისღების ჰომილიათა ქართული თარგმანები

Main Article Content

გიორგი ბერიშვილი

ანოტაცია

წინამდებარე სტატიაში დაცულია წმ. სოფრონ იერუსალიმელის ნათლისღების ორი ჰომილიის კრიტიკულად დადგენილი ტექსტი. ტექსტებზე წამძღვარებული კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ ჰომილიები თარგმნილია XI საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი მთარგმნელისა და ღვთისმეტყველის - წმ. ეფრემ მცირის (კარიჭის ძის) მიერ. სტატიაში, ასევე, განხილულია ჰომილიების ავტორის - წმ სოფრონის მცირე ბიოგრაფიული დეტალები.

საკვანძო სიტყვები:
ნათლისღება, წინამორბედი, მთარგმნელი, ქრისტე, იორდანე
გამოქვეყნებული: Mar 30, 2014

Article Details

გამოცემა
სექცია
Articles